Musikantene som alltid stiller opp fikk kjærkommen pengegave

foto