Geolog om rasområde: – Flaks vi ikke gikk der i går!