Siktede vil ikke svare på skyldspørsmålet og politiet står fortsatt uten motiv