Den yngste er 21 den eldste 53 - sjå kven som vil bli driftsoperatør

foto