Av: TONE SIDSEL SANDEN

Bil har kjørt av vegen mellom Ringebu og Frya