Se hvordan fjellområda har endra seg: Over 9000 hytter i dag - og det blir mange flere