Forsinkelser og økte ventetider etter pandemien

foto