Tone og Ola Gunner har trafikken fra omkjøringsvegen rett utenfor kjøkkenglaset: - Vinteren er skrekken