Det opplyser de i ei pressemelding onsdag.

De fem personene er i 60-70 års-alderen og hjemmehørende i Østerdalen/Glåmdalsdistriktet. – Politiet mottok i desember en anmeldelse fra en kvinne som hevder hun gjentatte ganger er blitt utsatt for overgrep i barndommen og opp i voksen alder. Hun har forklart at overgrepene skal ha blitt utført av flere personer, opplyser politifullmektig Anna Brunstad.

Kvinna er hjemmehørende i Østerdalen.

Politiet har etterforsket saken siden anmeldelsen ble levert, og på bakgrunn av etterforskningen er de fem siktet for seksuell omgang med barn.

– Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke at det har skjedd straffbare handlinger og har derfor pågrepet de fem personene for å få deres forklaringer. Vi har pågrepet alle fem samtidig for å sikre at de ikke kan påvirke hverandres forklaringer, sier Brunstad.

Politiet starter avhørene av de fem siktede onsdag. Østre Innlandet tingrett har behandlet begjæringer om ransaking og besluttet at det skulle ransakes hos de siktede.

– Tingretten har dermed vært enig i at det er skjellig grunn til mistanke, sier Brunstad.

Det er ikke tatt stilling til om de fem skal fremstilles for varetektsfengsling. Dette vil bli vurdert i løpet av onsdag/torsdag