Advarte mot å bruke mer tid og penger på utredning av skole. Fikk svar fra politikerne: - Vi har tid