Planlegger bommer for å stenge av verneområde

foto