Pandemien har kostet Innlandet 393 millioner kroner

foto