Harpe bru går over Gudbrandsdalslågen på Harpefoss i Sør-Fron kommune og er ei såkalt extradosed bru. Den er den eneste i sitt slag i Norge og en av snaut 70 på verdensbasis. Harpe bru åpner for trafikk i desember i år, samtidig med resten av nye E6 Frya-Sjoa.

Tåler lange spenn

Harpe bru er bygd i et gyteområde for storørret. I samråd med miljømyndighetene ble det tidlig i planleggingen bestemt at brua skulle ha maks to pilarer i Lågen for å skåne gyteområdet mest mulig. Det førte til at spennet mellom de to elvepilarene ble på 100 meter.

- Det relativt lange spennet utelukket ordinære brutyper. Valget falt derfor på extradosed-bru. Den slanke konstruksjonen som extradosed-løsningen gir, gjør det mulig med et spenn på 100 meter. Sammen med de lave tårnene som er karakteristisk for denne brutypen, gjør slankheten at vi har fått ei bru som ikke ruver i landskapet, men som likevel blir et storslagent landemerke langs nye E6 i Gudbrandsdalen, sier prosjektleder for E6-utbygginga i Gudbrandsdalen, Øyvind Moshagen i Statens vegvesen.

Om extradosed-bru:

• Ei extradosed bru har tårn og skråkabler, men i motsetning til ei vanlig skråkabelbru har den lavere tårn og dermed slakere vinkel på kablene.

• Mens ei skråkabelbru er kjennetegnet ved at kjørebanebjelken er opphengt i kablene, blir kjørebanebjelken på ei extradosed bru holdt oppe både av kablene og selve bjelken som er ekstra stiv på denne brutypen.

• Dette gjør ei extradosed bru til en hybrid av to tradisjonelle brutyper – skråkabelbru og bjelkebru.