Ingen enighet omkring beiteretten for tamrein i Skåbu - kan ende i retten