Tirsdag kveld kan valg av samarbeidspartnere i den kommende kommunereformen bli valgt for Ringebus del. Da skal nemlig kommunestyret si sitt.

Les også: Skjebnemøtet er i gang.

Møtet ble innledet med gruppearbeid på tvers av politiske skillelinjer.

De tre gruppene er nå kommet ut av møterommene og legger fram sine konklusjoner.

Gruppe 1:

Jan Erik Brenden fra Tverrpolitisk Liste starter presentasjonen. Av de sju politikerne på hans gruppe vil fem sørover og to nordover.

Begrunnelser: Vekstkraft, stor kompetanse, fyller kravene til innbyggertall. Folketallet øker, flere tilbud innen kultur, vekst i sør vil gi vekst i dalen.

Folk kan flytte hit, det er billigere å bo her og vi blir attraktive som bygd.

Minus: Store driftsavstander, lokaldemokratiet kan bli redusert.

Konklusjon: Flertall sørover. Alle i gruppa blir med sørover om fronskommunene blir med.

Gruppe 2:

Mette Haverstad, Ap snakker på vegne av gruppa. Stor enighet. Én person ville ha Ringebu som egen kommune. Resten gikk sørover og inkluderte fronskommunene.

Begrunnelse: Lillehammer er en motor i næringslivet. Midtdalen for like i struktur. Folketallet også her et argument. Gruppa heva blikket, og så en større kommune i Innlandet, også i samarbeid med Ringsaker og Mjøsområdet.

Gruppe 3:

Bjørg Karlstad, Tverrpolitisk Liste. 6 av 7 går sørover. Beste argument er befolkningsvekst. Ungdommen ønsker seg sørover.

Begrunnelser: Bedre kompetanse, del av et større fagmiljø. Trakk fram legevaktsamarbeid og reiselivssamarbeid. Ringebu er et godt boalternativ.

Minus: Lokaldemokratiet kan bli borte i en storkommune. Lokal forvaltning kan bli en utfordring.

Vil ha med frøningene

Konklusjon: Et klart flertall av kommunestyrerepresentantene vil sørover etter gruppearbeidet. Samtidig har ringbyggingene et stort ønske om å ha med fronskommunene.

Nå er det en time med partimøter før debatt og offisielt kommunestyremøte klokken 20.00.