Spilleoppdrag på Espedalen fjellstue resulterte i cd fra Dølakvartetten