Tusser, troll og huldra lar seg ikke skremme av korona - Mjølbøla satser på festival som vanlig

foto