Vinkelfallet kraftverk i Ringebu må gjennom en ny konsesjonsbehandling