Lørdag 10. juni går påmeldingsfristen for hopper til de tre slippene i Sikkilsdalen ut. Torsdag var bare 15 hopper påmeldt totalt. Slippet går lørdag 24. juni.

Alarmen går

Dette har utløst alarmen i spesielt dølahest-kretser. For de to dølahingstene som skal til Sikkilsdalen, har pr. torsdag bare 12 påmeldte hopper.

Hingsten Tresa Vårvind fra Heidal har ni påmeldte, mens hingsten Stensliguten fra Ringebu står med bare tre påmeldte hopper så langt.

Dette er krise hvis det ikke bedrer seg, sier dølahestfolk til Dølen. Aldri før har det vært så få påmeldte dølahopper bare to dager før påmeldingsfristen går ut.

- Nå må hoppeeiere føle ansvaret og melde på sine hopper, sier en dølahestkar.

Nordlandshingsten rammes også

Noe bedre er det ikke for Nordlands/Lyngshingsten Løvmyrs Villi, som pr. torsdag hadde bare tre påmeldte hopper.

De to dølahingstene har en hoppegrense på 20, mens nordlendingen har 15 som grense.

Men det er altså langt, veldig langt dit.