Ved ei øy i Laugen fekk Ole Asbjørn og Sondre auge på noko brunt i vatnet - sjekk kva dei fann!