Iverksatte leteaksjon etter kvinne - fant henne i god behold