– Når de fleste av de vi stopper får en reaksjon, viser det hvor målrettet kontrollene våre er, sier avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i Statens vegvesen.

Av de 45 000 kontrollerte lette kjøretøya, fikk 7404 bruksforbud, 897 ble anmeldt for grove feil og mangler, mens i alt 27 628 fikk mangellapp eller gebyr.

– Å luke ut flest mulig av de kjøretøyene som ikke bør være på vegen er målet vårt. Vi konsentrerer oss om de som har feil eller mangler. Dette gjør at de som har alt i orden får kjøre videre uten å bli stoppet og sparer dermed tid, sier Wigdel.

Skiltskanning

De feilene som oftest går igjen er at bilen eller tilhengeren er lastet med for mye vekt, lasten er ikke forsvarlig sikret, og feil med lys. Også slitte dekk uten tillatt mønsterdybde er noe kontrollørene ofte ser i kontroller.

– Det er viktig å huske at både bilen og tilhengeren har en maksimal vekt som er tillatt. De nye elbilene er tunge i utgangspunktet, og kan dermed ikke ha så mye last. Også tilhengere har en maksimal tillat vekt. Det er derfor lurt å sjekke vognkortet for å se at du faktisk kan kjøre den tilhengeren med førerkortet ditt, sier Wigdel.

Sikring av last så den ikke faller av og sjekk av lys både på bil og tilhenger, spesielt om vinteren, er også av det Wigdel poengterer som viktig.

Langt flere enn de 45 772 som ble stoppa for kontroll ble kontrollert, men det merka ikke førerne noe til.

– Skiltskannere bidrar til mer effektive kontroller og at trafikantene kommer raskere fram. Våre skiltskannere gjør det mulig å kontrollere biler i løpet av et mikrosekund. På så kort tid får vi selvsagt ikke gjennomført en fullstendig kontroll av bilen, men vi sjekker blant annet om den er EU-godkjent og dermed har det mest trafikksikre i orden, at bilen er forsikret, ikke har utestående mangellapper og ikke er meldt stjålet, sier Wigdel.