Med stort vemod stenger Anita døra: - Fryktelig trist at Nedregate blir én butikk fattigere