Utsatte vedtaket om ny skolestruktur - vender seg til nabokommunen