Vil åpne butikker etter konkursen i A-K Maskiner

foto