Mange har blitt ekskludert fra å delta - nå får kirka støtte til utbedring