To gjeve priser til fjellhotellet: - Guri malla, dette var ikke forventa!