Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,4 øre/kWh i 2017. Det er 8,9 prosent mer enn i 2016, viser nye tall i Elektrisitetspriser.

Staten tar 40 prosent

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 96,5 øre/kWh i 2017, viser statistikken over elektrisitetspriser. Det er 5,1 prosent høyere enn i 2016. Av dette utgjorde kraftprisen 34,4 øre/kWh, nettleien 27,9 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 34,2 øre/kWh.

En gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 16000 kWh betalte i fjor 6269 kroner bare i avgifter til staten. Det utgjorde hele 40 prosent av strømregningen mens kraftprisen og nettleien hver sto for 30 prosent.