Starter kartlegging av områder utsatt for skred og ras i Ringebu kommune