På pressekonferransen som Statens vegvesen holdt i forbindelse med at limtrebrua kollapsa onsdag, kom det fram at det i granskinga er funnet en alvorlig prosjekteringsfeil.

Det er firmaet Reinertsen AS som har gjort de tekniske beregningene av brua. Morten Bjerkaas fra firmaet har ledet den interne granskinga, og han orienterte om feilen som er funnet.

Andre bruer sjekka

Konstruksjonen ble for svak på punktet der de undergående bjelkene er skjøtt. - Det ligger en teknisk årsak bak kollapsen. Det er knutepunktet ved skjøten på brua som ikke har vært sterk nok, det er satt inn 24 dybler i skjøten, det skulle vært mellom 80 og 90. Med dette tålte brua en tyngde på 960 kilonewton, mens den skulle tåle 3220 kilonewton, fortalte Bjerkaas.

Grunnen er at samme verdier som i knutepunkter uten skjøt, ble brukt også der bjelken er skjøtt.

- Brua var så lang at det måtte brukes to limbjelker som måtte skjøtes, og det ble valgt å legge en skjøt midt på brua. Denne ble for svak og røk på grunn av overbelastning, sa Bjerkaas.

Det ble avdekket en feil på brua i oktober i fjor, men dette ble vurdert til å være innafor gjeldende forskrifter.

Kontrollert og godkjent

Øyvind Moshagen, prosjektleder for Statens vegvesen, fortalte at andre bruer i forbindelse med E6-utbygginga er sjekka.

- Vi har gjort en kvalitetssikring på andre bruer, og disse er i orden, sa Moshagen.

I følge Moshagen er brua fulgt opp og dokumentert av Statens vegvesen, og alle tegninger og beregninger er kontrollert og godkjent.

På pressekonferansen beklaget Reinertsen AS overfor sjåføren, og de har også vært i kontakt med han etter bru-kollapsen.

Saken oppdateres