– Det er som å invitere kjeltringer til å stjele bilen. I tillegg risikerer du null utbetaling fra forsikringsselskapet, sier pressetalsmann Arvid Steen i Tryg.

Forsikringsselskapet registrerer at det står biler med motoren på tomgang utenfor boliger om morgenen, og de registrerer en økning av biltjuveri i kulda.

– Det er behagelig å sette seg inn i en oppvarmet bil, men eksosen skader miljøet, politiet kan bøtelegge deg, og går du bort fra bilen en stund, kan biltjuver benytte anledningen til å stikke av med din isfrie og oppvarmede bil, sier Steen.

Bryter avtalen med forsikringsselskapet

Men problemet er enda større utenfor bensinstasjoner, butikker og barnehager og andre steder i det offentlige rom.

– Når du forlater en ulåst bil på tomgang bryter med avtalen du har inngått med  ditt forsikringsselskap. Reglene er klare på at bilen skal være låst når du  forlater den, sier Steen.

Redusert utbetaling

På forsikringsspråket heter det «avkortning» når det av ulike grunner blir  utbetalt en mindre sum en det forsikringstaker er forsikret for, dersom vedkommende har opptrådt uaktsomt. Å la bilen stå på tomgang mens du foralter den, går inn under denne kategorien.

Avkortningen kan variere fra sak til sak og fra sted til sted, forteller Steen.

– Størrelsen på avkortningen vil avhenge av hvordan forholdene er på stedet hvor tjuveriet skjedde. Jo mer trafikkert, jo høyere avkortning. Forlater du en bilen din utenfor en bensinstasjon i tettbygd strøk og blir borte i fem minutter, er  dette grovt uaktsomt, sier Steen.

Blitt flinkere

Tryg Forsikring hadde flere tomgangssaker i 2015. Men folk er blitt flinkere til å passe på bilene sine, eller kanskje flere har fått installert kupè-og  motorvarmer, sier pressetalsmannen i Tryg.

– Vi har fått inntrykk av at folk er blitt mer klar over at de forpester miljøet  ved tomgangskjøring, men flere og flere bileiere vet også om at de kan risikere  å miste bil og erstatning fra forsikringsselskapet, sier Steen.