Pandemien har gitt fleire mjølkekyr på gardene

foto