Sette opp tilbygg på setra utan godkjenning, nå må det fjernast: Vurderer søksmål om ikkje fristen blir utsett