32 000 kom fra Polen og Litauen til Norge etter jul, kun halvparten ble testa for korona