Midtdøl i 30-årene er tiltalt for en rekke nettovergrep mot små barn - betalte foreldre for å utføre seksuelle overgrep