Bistandsadvokaten til de etterlatte: - Familien har levd i et sammenhengende mareritt