Fortvilte bønder i fastlåst konflikt: - Tar seg til rette på annen manns grunn