Hanne må leve med en sjukdom det ikke finnes noen kur for