Ole Kristian Bonden ble tilsatt som biskop av Kirkerådet i november.

Når en biskop skal tiltre sin nye rolle, gjøres dette gjennom en høytidelig vigslingsseremoni, som skjer i forbindelse med en gudstjeneste i domkirken søndag 29.januar.

I hele sitt presteliv har Bonden vært tilknyttet Elverum, og kommer fra jobben som prost i Sør-Østerdal i Hamar bispedømme.

Ønsker en raus og tydelig kirke

Nå skal Ole Kristian Bonden være biskop i Hamar bispedømme, med bispesete på Hamar.

Bonden ønsker en raus og tydelig kirke som er til stede i samfunnet og i menneskers liv, ei kirke som bryr seg om folk.

– Ei hellig og alminnelig kirke, det er kirka for meg, sa han på presentasjonen etter tilsettingen i november.

Den nye biskopen ønsker at kirken skal være et annerledes rom, som er hellig men likevel har rom for det alminnelige livet.