Bare lokale søkere på stilling som renholdsoperatør