Fra mandag kan du bestille deg oppkjøringstime på egenhånd: - Håper endringene er med på å redusere ventetida