Har du takka nei til vaksine - da ber kommunen deg ta en ny vurdering