Ordfører Rune Støstad: - Setter inn alle ressurser vi har på å hjelpe de involvertes familier

foto