Gålå-kroa, eller Gålå seter, stengte dørene for 20 år sida. De siste årene har stedet fungert som resepsjon og velkomstsenter for Gålå booking. Nå skal kafeen gjenoppstå. Eier og driver Knut Lyng er i full gang med å pusse opp.

- Vi satser på kafédrift og selskaper, og også med tanke om å kunne kjøre ut mat. I tillegg skal lokalene komme de som eier og leier hytter og leiligheter til gode, ved at de får et trivelig fellesområde, sier Lyng.

Bedre plass

Lyng har søkt Sør-Fron kommune om støtte til prosjektet, som har et budsjett på 300 000 kroner. I tillegg ønsker Lyng å bygge opp et informsasjonssenter med kostnad på 150 000 kroner. Det er også bygd terrasse ved kroa til 150 000 kroner.

Administrasjonen, ved næringssjef Willy Heimstad, innstiller til formannskapet i Sør-Fron om å vedta å gi 275 000 kroner i tilskudd. Saken behandles i formannskapsmøte mandag.

Lyng har drevet kafévirksomhet i Røsslyngsetra de siste årene.

- Vi merker stor etterspørsel etter et sted å ta seg en kaffekopp og kjøpe seg litt mat. Ved å flytte til Gålå seter, får vi bedre plass og kan utvide tilbudet, sier Lyng.

Lyng håper å åpne til St.Hans.