Redaktør Ødegård med sin bygdebok nummer 43 i rekken