Etter fem år har kommunen solgt kun ei tomt på dette byggefeltet. 17 står ledige: - For dyrt

foto