Grasrotandelen er tildelt lokale lag- og organisasjoner -se hvor mye de har fått i Midtdalen

foto