Styrket samarbeid om beredskap mellom Sykehuset Innlandet og frivillige etater

foto