Dette gjør politiet i Innlandet mandag - siste fra loggen