– Den dømte mannen har godtatt dommen, sier politiadvokat Jacob Oscar Bergh-Jacobsen til Dølen.

Mannen ble dømt for omfattende økonomisk kriminalitet i forindelse med hans rolle som daglig leder for selskapet som arrangerte country-festivalen.

Tingretten, som fant en del formildende omstendigheter i forhold til tiltalen, dømte mannen til fem måneders fengsel. To av månedene ble gjort betinget med to års prøvetid. Det betyr at han skal sone 90 dager av straffen.